SGWP
Wtorek, 20 sierpnia 2019 r.
Aktualności
08.08.2019
Szef Sił Zbrojnych Szwajcarii z wizytą w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego
Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z oficjalną wizytą w Polsce przebywał szef Sił Zbrojnych Konfederacji Szwajcarskiej generał broni Philippe Rebord.

 
 
 
 
 
Po oficjalnym powitaniu odbyło się spotkanie szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Rajmunda T. Andrzejczaka i szefa Sił Zbrojnych Szwajcarii generała broni Philippe’a Reborda, a następnie rozmowy z udziałem obu delegacji.
 
 
 
 
Podczas dyskusji omówiono zagadnienia dotyczące współpracy wojskowej, szczególnie szkoleniowej obu armii.
 
Tematem rozmów była również problematyka dotycząca współczesnych zagrożeń oraz zaangażowania obu krajów w proces budowania bezpieczeństwa europejskiego.
 
 
 
 
Delegacja Sił Zbrojnych Szwajcarii zapoznana została z informacjami na temat programu rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP.
 
Oficerowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawili szwajcarskim gościom stanowisko strony polskiej w kwestiach bieżących projektów NATO i EU, związanych z polityką bezpieczeństwa.
 
W czasie rozmów sztabowych dokonano także oceny środowiska bezpieczeństwa w ujęciu regionalnym. 
 
 
 
 
Generał Andrzejczak poinformował o procesie wzmacniania ściany wschodniej NATO, zarówno w kontekście narodowym, jak i sojuszniczym.
 
 
 
 
Szef Sztabu Generalnego WP generał Andrzejczak podsumowując spotkanie podziękował szefowi Sił Zbrojnych Konfederacji Szwajcarii za merytoryczną i owocną dyskusję na temat przyszłej współpracy, wspólnych szkoleń oraz wymiany doświadczeń w obszarze wojsk pancernych, specjalnych, a także obrony terytorialnej.
 
Po zakończeniu rozmów sztabowych generał broni Philippe Rebord, wraz z delegacją Sił Zbrojnych Szwajcarii, złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
 

W godzinach popołudniowych szwajcarska delegacja odwiedziła 1. Warszawską Brygadę Pancerną w Wesołej.


* * *
Fotogaleria:

* * *