SGWP
Wtorek, 20 sierpnia 2019 r.
Aktualności
28.05.2019
Konferencja zastępców szefów sztabów Grupy PółnocnejZastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Adam Joks był gospodarzem konferencji zastępców szefów sztabów państw Grupy Północnej.
24.05.2019
POŻEGNANIE Z MUNDUREMW Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyło się uroczyste pożegnanie oficerów, którzy z dniem 31 maja zakończą zawodową służbę wojskową.
24.05.2019
CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH NATO OBCHODZIŁO 15. ROCZNICĘ SWOJEGO FUNKCJONOWANIAGenerał dywizji Krzysztof Król, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP uczestniczył w uroczystości z okazji 15. rocznicy utworzenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy.
22.05.2019
SZEFOWIE SZTABÓW PAŃSTW NATO OBRADOWALI W BRUKSELIGenerał broni Rajmund Andrzejczak uczestniczył w 181. sesji Komitetu Wojskowego NATO, która odbyła się w Brukseli. Obrady prowadził marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach, przewodniczący Komitetu Wojskowego.


znaleziono: 1686 wiadomości na 422 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - >>>